In- en verkoop van ferro en non-ferro metaal - In-en verkoop van bruikbaar ijzer Container voor uw afvalstoffen - Sloopwerk - Vernietigingsbedrijf